Ankara Savaşı Bilgisidir - www.ankara-savasi.bilgisidir.com - Bilgi Kaynağınız.
bilgisidir.com
 
ana sayfa
ankara-savasi .bilgisidir.com
Ankara Savaşı Resimleri   
Ankara Savaşı Belgeleri   
 
Ankara Savaşı  
ankara-savasi_1.jpg

ANKARA SAVAŞI
28 Temmuz 1402 tarihinde, Çubuk Ovasında Timur'la Yıldırım Bayezit arasmda yapılan savaş. 1389 yılında Kosova zaferiyle Balkanlardaki egemenliğini kesin olarak kuran Osmanlı sultanı Yıldırım Bayezit, Anadolu'yu istilaya başlamıştı. Bu sıralarda Orta Asya ve İran'da egemenliğini kurduktan sonra Azerbaycan'ı ve Irak'ı alarak imparatorluğunu Anadolu sınırlarına kadar genişleten Timur, 1394 yılı başlarında Doğu Anadolu'ya girmişti. İslam dünyasında üstünlüğünü kurmak istiyen Timur, karşısında en büyük rakip olarak Mısır Memlûk sultanlığını ve Yıldırım Bayezit'i görüyordu. Hele Bayezit'in Niğbolu'da hıristiyan Avrupa'nın gönderdiği büyük haçlı ordusuna karşı kazandığı zafer (1396) onu Timura karşı Anadolu'da başlıca rakip olarak ortaya atmıştıKazandığı zaferlere güvenen Bayezit,
Karamanoğullarını ortadan kaldırmış, Samsun ve Canik taraflarını ele geçirmiş, Sivas, Tokat, Kayseri bölgelerini Osmanlı egemenliğine katmıştı. Sonunda Timur'a bağlı Erzincan hakiminin kendisine itaat etmesini istemişti. Bu durum üzerine Timur, Bayezit'in yurtlarından kovduğu Anadolu beylerini yanına alarak,ordusu ile Anadoluya doğru harekete geçmişti. (1399 sonbaharı) Timur, bu seferinde Osmanlıların elinden Sivası almış (Ağustos 1400) ve Suriye'ye girmiştir. Bunu fırsat bilen Bayezit de Erzincan hakimini zorla kendine bağlamıştır.
Artık iki devlet arasında kaçınılmaz olan çarpışma, bu olaylar sonucunda tamamen yaklaşmıştır.
istanbul'u kuşatmakta olan Bayezit, bu kuşatmayı kaldırarak ordusunu iki kol halinde Ankara'da toplamıştır. Timur da, Kırşehir üzerinden Ankara'ya yürümüş ve Ankara Kalesini kuşatmıştır. Düşmanı, ilerlemeden Kızılırmak üzerinde savaşa zorlamak isteyen Bayezit, bu planını başaramamış ve Timur'un savaş planına uymak zorunda kalmıştır. Bayezit'in ordusu Temmuz sıcağında uzun ve yorucu bir yürüyüşten sonra Kalecik üzerinden Çubukla yaklaştığı sırada Timur'un ordusu, Bayezit'in ordusu karşısında yer almıştır.
 
ankara-savasi_2.jpg

28 Temmuz Cuma sabahı savaş başlamış ve savaşın kızıştığı bir anda Osmanlı ordusundaki Kara Tatarların, ihanet ederek Osmanlı kuvvetlerine geriden ok atmaları Osmanlı askerlerini şaşırtmış, Aydın, Germiyan, Saruhan, Menteşe kuvvetlerinin Timur ordusundaki beylerinin yanlarına geçmesi savaşın, Osmanlıların aley hine dönmesine sebep olmuştur. Bu durum karşısında kahramanca döğüşerek, kendisini her taraftan saran üstün düşman kuvvetlerini püskürten Bayezit, karanlık basınca yanında kalan 300 kişi ile, düşman hatları arasından sıyrılıp kaçmıya teşebbüs ederken yakalanarak Timur'un yanma götürülmüştür.
Anadolu tarihinin en büyük savaşlarından biri olan Ankara Savaşı, bu suretle Osmanlıların yenilgisiyle ve Osmanlı hükümdarının esir edilmesi ile sona ermiştir. Ankara Savaşı'nın doğurduğu tarihi sonuçların en önemlisi, İstanbul'u almak üzere bulunan Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşunun yarım yüzyıl gecikmiş olmasıdır.
 
   
Kaynak:  
   

© 2009